Onze opdrachtgevers over Theater Draad…

Frank van der Hulst
Directeur Kunst Centraal, kunst en cultuureducatie gemeente Utrecht.

‘Theater Draad maakt individuele verhalen collectief. Uitnodigend zonder dwang. Stimulerend met gevoel voor wat past. Komisch met de juiste knipoog. Het maakte voor ons de dag rond. Reflectie zonder afstand.’


Gerard Boekhoff
Voorheen wethouder gemeente Bussum;  tijdens een avond om bewoners en de gemeente te verbinden ’tijd voor samen’!

…’Ik ben nog steeds onder de indruk van de voorstelling van gisteravond…Theater Draad is fenomenaal! Met respect, humor en ontroering spelen zij de verhalen van mensen ’terug’. Dat levert prachtige beelden op…Nog nooit heb ik een bijeenkomst meegemaakt waarvan ik zeker weet dat alle aanwezigen geraakt en onder de indruk naar huis gingen. Gisteren was dat het geval!


Nanette Poortman
Voormalig projectleider van het nieuwe stadhuis Gemeente Zaanstad

Een andere kijk op flexwerken dankzij de spiegel van Theater Draad.
Toen de gemeente Zaanstad ging verhuizen naar een nieuw stadhuis in het centrum van Zaandam, ging de organisatie over op flexwerken. Met de invoering van flexwerken worden ook een aantal huisregels geïntroduceerd. Een gedeelte hiervan is nodig om het flexwerk-concept te laten slagen. Bijvoorbeeld:  ‘als je langer dan 1,5 uur van je plek bent log je uit’. Andere regels zijn om te zorgen dat de werkplekken schoon zijn en blijven. Bijvoorbeeld: ‘je mag niet eten op je werkplek’. Voor de organisatie en de medewerkers een grote verandering. Hoe kan je die huisregels nu het beste over het voetlicht brengen? We kwamen op het idee om Draad te betrekken bij de zgn Roadshows die het projectbureau Stadhuis organiseert om medewerkers te informeren over het nieuwe stadhuis . De inzet van Theater Draad had een tweeledig doel bij de introductie van de huisregels. Ten eerste om er voor te zorgen dat de regels beter beklijven bij de medewerkers. Ten tweede om te zorgen dat ze niet als betuttelend over komen. Nanette Poortman, projectleider van het nieuwe stadhuis: ‘Dankzij Theater Draad zijn we meer dan geslaagd in onze opzet. Door de interactie tussen Theater Draad en de medewerkers kwamen niet alleen de regels aan de orde, maar werd ook duidelijk wat de verhuizing emotioneel gezien betekent voor onze mensen. De nieuwe huisregels werden door het spel van Draad verduidelijkt; medewerkers konden ook hun twijfels en angsten uiten en kregen op vaak hilarische wijze te zien dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik vond het knap dat Draad dit op een heel empatische manier deed. Er werd veel en hard gelachen, om zowel elkaar als het terugspeeltheater. Kortom, dankzij de inzet van Theater Draad hebben we een hekel punt over het voetlicht gebracht en zijn de medewerkers goed op de hoogte van de nieuwe regels. Ze snappen het nut er van en zullen elkaar gemakkelijker aanspreken’.


Prof. G.P. Hoefnagels 
Grondlegger mediation in Nederland, voorheen verbonden aan het Werkteater.

‘De overeenkomst tussen het Werkteater en Theater Draad is dat beide, al improviserend, de emoties van de levende werkelijkheid in hun toneelspel uitbeelden. Theater Draad is een integer vervolg in de grootse en beproefde dramatische traditie van het Werkteater.’


Corrie Vis 
Hospice Heuvelrug

‘Theater Draad is een feest voor de zintuigen!’


Cees van Leuven
Raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch, docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor rechters.
Zijn eigen website: www.zorgmodel.nl

Al vanaf 2002 wordt tijdens de training (Vechtscheiding) gebruik gemaakt van acteurs afkomstig uit het professionele team van Theater Draad. Een deel van het werk van de acteurs bestaat uit het spelen van ingestudeerde rollen: alle crisismomenten uit een partner- en ouderschapsrelatie komen aan bod.

Steeds meer bestaat het werk uit het ‘neerzetten’ van ter plaatse door de cursisten ingebrachte leermomenten. Het werk levert voor de acteurs een tussenvorm op van rollenspel en terugspeeltheater. Het behoeft geen betoog dat dit werk op het lijf van deze acteurs geschreven is! Naast de professionele inzet en vaardigheid staat de persoonlijke betrokkenheid van de teamleden, die zich heeft vertaald in een bijzondere relatie tussen de vakdocenten, Cees van Leuven en de acteurs van Theater Draad.

Chapeau voor Theater Draad!


De Eikeboom
onderdeel van Altrecht, Centrum voor Psychosomatiek in Zeist

Martina Buhring, psychiater en Liesbeth Sesink, maatschappelijk werker Centrum voor Psychosomatiek, Altrecht, Zeist
Theater Draad: verrassend, hoogstaand, respectvol, integer, ontroerend, inzichtgevend, Humorvol, relativerend en Kunst met een grote K.

Tijdens onze teamdag, mede georganiseerd door Kern Konsult, met als thema Kernkwaliteiten van zowel onze werkplek als onszelf, werden wij verrast door Theater Draad. Een eerste kennismaking, die een grote indruk bij ons allemaal heeft achtergelaten.

Door onze verhalen teruggespeeld te krijgen in een zeer eigen vorm, werd de inhoud teruggebracht naar een feilloos opgepakte essentie van de verhalen. Waar woorden soms tekort schoten of zaken ‘wegraakten’, waren de teruggespeelde beelden zo helder als glas: ontroerend als het de dramatiek van de verhalen beetpakte en hilarisch als het de relativerende kant van het werk neerzette.

Theater Draad liet ons kennismaken met hun professionaliteit, passie, grote kennis van zaken, warmte maar vooral met hun enorme enthousiasme.